Supervision

Supervision

Formålet med supervision er dels at man som fagprofessionel bliver klogere på egen praksis, dels at man får hjælp, støtte og ny inspiration til konkrete arbejdsmæssige udfordringer og dels at man udvikler nye handlekompetencer, og derved styrker ens faglighed.  

Når vi arbejder med mennesker, udvikler vi os hele tiden. Det gør vi, fordi vi hele tiden bruger både vores faglighed, men også os selv som mennesker. Vi indgår i relationer som påvirker os og vi ser hvordan vores faglige ageren, påvirker de mennesker vi arbejder med.  

Supervision giver dig mulighed for at blive klogere på de udfordringer og dilemmaer du kan stå med i forbindelse med dit arbejde. En supervisor kan fx hjælpe med en større generel indsigt, en anden vinkel på et etisk dilemma og skabe mere generel trivsel.

Hvem er supervision for? 

Supervision er for fagprofessionelle der arbejder med mennesker: 

  • Sundheds- og socialfaglige: Har arbejder vi med kompetenceudvikling i forlængelse af jeres eksisterende faglighed og gør jer dygtigere til at tackle eller bearbejde svære eller udfordrende situationer. 
  • Institutioner og skoler: Her arbejder vi oftest med konkrete problematikker i jeres dagligdag og I får et rum for både at drage nytte af hinandens viden og potentialer og samtidig give jer nye løsnings- og handlemuligheder. 
  • Ledergrupper eller enkelte ledere: Her arbejder vi med hvordan I kan opnå et ønsket mål hurtigere og mere effektivt. Vi kan også arbejde med hvordan I fx håndtere udfordrende samarbejdsvanskeligheder.  

Hvordan foregår supervision?

Jeg skræddersyer altid supervisionen, så den passer til lige præcis jeres virksomhed og jeres behov. Supervision kan være enten individuelt eller i gruppe. Hvis det er gruppesupervision, anbefaler jeg grupper af max 8-9 personer med en varighed af 2-3 timer pr. gang. Der vil være fokus på praksisøvelser, cases og dialogøvelser, som jeg sammensætter ud fra hvad der er aktuelt, fylder for jer.  

Der er også mulighed for at have 1-2 intensive supervisionsdage for en gruppe.

Hvor foregår supervision? 

Supervisionen kan foregå i mine lokaler i Køge. Der er også mulighed for at jeg kan komme ud til jer, hvilket gør det mindre tidskrævende for jer. Endelig er der mulighed for at afholde individuel supervision online.

Debriefing

En debriefing har til formål at samle op på en voldsom episode og forebygge, at personalet udvikler psykiske mén. 

En debriefing gennemføres få dage efter en voldsom episode, når de umiddelbare følelsesmæssige reaktioner er stilnet af. Deltagernes tanker, følelser og reaktioner tales igennem, for at de sammen kan bearbejde hændelsen og skabe både en fælles og individuel forståelse for det skete og for egne og andres reaktioner. 
En debriefing bør være obligatorisk for alle medarbejdere der har været til stede under den voldsomme hændelse, uanset om de selv føler at der er behov for det eller ej. Vi sætter god tid af til en debriefing og der er mulighed for at holde et eller flere opfølgende møder, alt efter behov. Jeg laver debriefinger i hele landet.

Supervision 1

SEXOLOGISK SUPERVISION


Supervision 2

INTENSIV SUPERVISION FOR PSYKOLOGER PÅ VEJ MOD SPECIALIST

Supervision 3

INTENSIV SUPERVISION FOR PSYKOLOGER PÅ VEJ MOD AUTORISATION

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.